Praca magisterska

Prace magisterskie przygotowywane są na koniec studiów II stopnia (dawniej uzupełniające studia magisterskie) lub po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich. Po obronie pracy magisterskiej dyplomantowi zostaje nadany tytuł naukowy magistra w danej dziedzinie (lub magistra inżyniera po uczelniach technicznych).

Przygotowanie odpowiedniej pracy magisterskiej wymaga dużego zaangażowania ze strony studenta i jest zadaniem bardzo stresującym dla osoby piszącej taką pracę po raz pierwszy. My mamy za sobą setki napisanych wzorów różnych prac magisterskich i dla nas nie ma trudnych dziedzin i tematów.

Natchnienia do pisania można szukać w nietypowych miejscach, nie muszą być stricte naukowe. Czasem najlepiej wychodzi pisanie pracy magisterskiej, kiedy robi się coś, co się lubi, jak choćby słuchanie radia, wypoczywanie w ulubionym fotelu.

Każdy tekst, aby  mógł pretendować do miana naukowego, musi posiadać część w postaci przypisów i bibliografii. Dobrze skonstruowane przypisy i bibliografia świadczą o profesjonalizmie pracy. To, co nas wyróżnia na rynku, to umiejętne skonstruowanie i stosowanie aparatu naukowego.

Dziś mało kto potrafi stosować zapis w postaci przypisu będącego odwołaniem do bibliografii zgodnie z kanonem! Stosujemy dwa systemy stawiania przypisów  i ujęcia bibliografii:

  • klasyczny system Ossolineum
  • coraz popularniejszy system oksfordzki

Pisanie pracy magisterskiej po raz pierwszy wydaje się trudne i nie do przejścia, ale za każdym następnym razem staje się coraz prostsze. Należy przede wszystkim nie myśleć o presji pisania pracy, tylko spokojnie i stopniowo dopisywać kolejne fragmenty. A formatowanie i wygląd zostawić na sam koniec.